خانه / اطلاعات پرواز فرودگاه ها

اطلاعات پرواز فرودگاه ها

مسافرین محترم جهت کسب اطلاع آنلاین پرواز های ورودی و خروجی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید:

                  1-پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی                                                           http://ikiafids.ir/ArrLo.htm

                 2-پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی                                                         http://ikiafids.ir/DEPLo.htm

                 3- اطلاعات پرواز فرودگاه  مهر اباد                                                           http://79.127.122.134/dailyda.asp

                 4- اطلاعات پرواز فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد                                 http://mashhad.airport.ir/schedule

                 5- پروازهای ورودی فرودگاه کیش                                               http://kishairport.ir/tabid/86/Default.aspx

                 6- پروازهای خروجی فرودگاه کیش                                  http://www.kishairport.ir/tabid/220/Default.aspx